Registrer Logg inn

Kristenfilm.com

From Jesus to Christ - The First Christians (1998)

"Frontline" utforsker Jesu liv og den kristne bevegelsen, der vanlige antagelser og konvensjonelle forestillinger blir utfordret angående kristendommens røtter. Denne serien går tilbake 2000 år i tid da Jesus levde og virket og gir et noe nytt og noen ganger litt kontroversielt bilde med nye historiske bevis og intervjuer med ledende Nytestamentlige forskere i spissen. Filmen følger Jesu liv, med fokus på hendelsene etter Hans død og Hans første etterfølgere, menn og kvinner, hvems tro, overbevisning og maryrium skapte en bevegelse som forvandlet det Romerske riket i løpet av en 300års periode.

Vurdering

5 av 1 stemme

Fakta

3t 30min
Land: USA
Språk: Engelsk

Medvirkende

Regissør
William Cran
Forfattere
Marilyn Mellowes
Manusforfatter
Skuespillere
William Cran
Fortellerstemme
Marilyn Mellowes
Fortellerstemme
Will Lyman
Forteller
Paula Fredriksen
Professor Paula Fredriksen
Allen Callahan
Professor Allen Callahan
Eric M. Meyers
Professor Eric M. Meyers
Michael White
Professor Michael White
Holland L. Hendrix
Professor Holland L. Hendrix
John Dominic Crossan
Professor John Dominic Crossan
Shaye J.D. Cohen
Professor Shaye J.D. Cohen
Produsenter
William Cran
Produsent
Marilyn Mellowes
Produsent
Peter Rhodes
Medprodusent
David Fanning
Sjefsprodusent
Mary C. Brockmyre
Medprodusent
Annet
Peter Rhodes
Redigering
Louis Wiley Jr.
Redigering
Thomas Hurwitz
Cinematografi
Paul Foss
Komponist
David South
Cinematografi

Lignende filmer

Anmeldelser

Mye god bakgrunnshistorie

Her presenterer PBS Home Video et historisk tilbakeblikk til Jesu tid og tiden blant de første kristne, fra Jesus og apostlene til Konstantin. Filmen går også rakst, fint, og enkelt gjennom historiske elementer ved de fire evangeliene samt Apostlenes gjerninger. Vi får intervjuer med eksperter på områder, der de fleste av dem nok ikke virker å være kristne selv, men allikevel utdannet innenfor slik forskning.Hvis man er interessert i det historiske med Bibelen og velger å legge vekk alle de åndelige og Guddommelige sidene ved evangeliene for en stund så er dette et ganske godt stykke arbeid, selv om denne omtrent gir overflateinformasjon, men henviser stadig til nettstedet til PBS der man kan finne mer informasjon om de forskjellige temaene som de streifer innom.

Det er noe småting jeg stusser på innimellom, men det kan godt hende jeg misforstår ekspertene på området, men som også kan virke å bli sagt i farten uten å være så nøye ettertenkt. For eksempel det med Jesu mirakler legges i en klasse som at Jesus bare var en av mange mirakelmenn på den tiden. Her bør det settes et spørsmålstegn. Var Han bare en av mange? Eller var Han noe mer på den fronten også? Det er blitt hevdet at fariseerne og de skriftlærde var ute etter tre spesielle typer mirakler, som man også kan kalle de messianske miraklene som var å helbrede en spedalsk, drive ut en døvstumdemon og helbrede en som hadde vært blind fra fødselen av. Fariseerne så alt dette, men deres stolthet lot seg ikke knekke tross dette! I tillegg til dette vekket Han opp døde. Når jeg setter dette sammen så tror jeg Jesus skilte seg ganske så tydelig fra andre mirakelarbeidere på Hans samtid. Så her synes jeg filmen gir en altfor overfladisk gjennomgang av dette temaet om mirakler. Kanskje dette også er pga. at de fleste av professorene egentlig ikke er kristne og derfor lar det overnaturlige ligge litt?

Filmen nevner til stadig Bibelvers, og på en levende måte, men jeg har på følelsen at det er lagt inn mange egne tanker inn i en åndelig virkelighet, som for eksempel da Jesus på korset sier ”Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”. Her var det nok mye mer enn en følelse som Jesus følte av den fysiske torturen.

En annen ting som sies i forbifarten er at feiringen av nattverden blant de første kristne var til minne om måltidet de hadde med Jesus, i hvert fall virker det som om han som blir intervjuet sier det slik. Nattverden er til å minne oss om Jesu soning for våre synder!

Det fortelles også om forskjellene mellom evangeliene, spesielt de tre første evangeliene, hvordan de skiller seg ut fra Johannes. Det kan jeg være enig i at det kan finnes fortellerforskjeller! Det kan man merke seg når man leser. Men når de tar fram tiden i hagen når Jesus blir tatt til fange og noen store kontrastforskjeller i fortellermåten mellom Markus og Johannes, der Johannes beskriver en Jesus som hadde kontroll over det hele, mens Markus beskriver mer en Jesus som lot seg rive med de romerske soldatene med det samme. Her virker det som om de lærde i filmen hevder at man ikke kan være helt sikker på hva som foregikk, istedenfor å la disse evangeliene utfylle hverandre og ta frem samme sak fra forskjellige vinkler. Og kanskje man i det minste kunne nevnt at Johannes versjon var en mer sikker kilde siden han var der når det skjedde. Jeg sier ikke det at Markus dermed burde vært en mer usikker kilde, men en utfyllende komponent til hendelsen.

Tross slike ting så var filmen interessant og gir oss noe bakgrunnsinformasjon om evangeliene, tidlig kristendom, andre grupperinger som Essierne og gnostikerne, jødene generelt, rødehavsrullene, Konstantin med mer!En forholdsvis god kvalitetsproduksjon som gir bakgrunnsinformasjon om Bibelens sentrale hendelser. Med fine koblinger mellom bibelverssiteringer og intervjuer med forskjellige professorer som er eksperter på hvert sitt felt gjør dette til en interessant gjennomgang av historie. Jeg synes at man burde fått litt mer bakgrunnsinformasjon til disse ekspertene, hvem som ser på seg selv som troende og lignende ting, at man har noe å forholde seg til når man hører dem si det de sier.Alt i alt likte jeg dokumentaren, og til å være så lang som den var så var den ganske godt og fengende laget, selv om det var øyeblikk der man kunne miste litt av motet og det kunne virke som om ting skled noe vekk fra temaet innimellom, men det rettet seg fort på plass igjen. En grei dokumentar for dem som skulle vært interessert i kirke og bibelhistorie.
5 av 7 - -
0.92 sekunder