Registrer Logg inn

Kristenfilm.com

Bibelen: Jesus (1999)

Etter Josefs(Mueller-Stahl) død forstår Jesus(Sisto) at han ikke lenger kan fornekte sitt kall. Med tungt hjerte tar han farvel med sitt liv som enkel snekker, for å begi seg til ørkenen der han blir fristet av Satan(Krabbé, Ruggeri) i ulike skikkelser. Fristelsene viser Jesus alle feil som kommende generasjoner kommer til å gjøre i hans navn: religionskrig, korsfesting og heksebrenning. Jesus vegrer seg for å oppgi sitt kall. Styrket, drar han tilbake til sitt folk og lar seg døpe av sin barndomskamerat og slektning Johannes(O'Hara). Gjennom sine mirakler og preken får Jesus flere og flere tilhengere. Romernes leder, Pontius Pilatus(Oldman) og hans kyniske rådgivere legger planer for hvordan de kan stoppe Jesus. De bestemmer seg for å arrestere Jesus og dømme ham til døden ved korsfestelse. Alene må Jesus motstå Satans siste og vanskeligste fristelse og sluttføre sin verste oppofrelse.

Vurdering

3.33 av 1 stemme

Fakta

Alle
2t 56min
Jesus, La bibbia: Jesus
Språk: Engelsk

Medvirkende

Regissør
Forfattere
Suzette Couture
Manusforfatter
Skuespillere
Produsenter
Lorenzo Minoli
Sjefsprodusent
Paolo Piria
Produsent
Gianmario Pagano
Medprodusent
Paolo Lucidi
Medprodusent
Heinrich Krauss
Produsent
Roberta Cadringher
Medprodusent
Frank Konigsberg
Medprodusent
Judd Parkin
Sjefsprodusent
Russell Kagan
Produsent
Annet
Raffaele Mertes
Cinematografi
Paolo Biagetti
Produksjonsdesign
Patrick Williams
Komponist

Lignende filmer

Anmeldelser

Et noe feiljustert Jesusbilde

Kvalitet
Budskap
Personlig syn

Dette er en noe skuffende presentasjon av livet til Jesus. Den inneholder mange oppdiktede elementer og den viser en altfor menneskelig side av Jesus og man mister Jesu hellighetspreg og den personen Bibelen viser Ham å være. Heldigvis går ikke denne like langt som den kontroversielle ”Jesu siste fristelse” fra 1988!

Filmen begynner rett før han trår inn i tjenesten ved at Jesus drømmer om en grusom middelalder der man dreper i Hans navn og moderne krigføring der mennesker i sin nød påkaller Hans navn. Jesus sliter med litt tvil og vet ikke helt hva Han skal og trenger litt pushing av foreldrene sine og dermed får Han fulgt Guds vilje de siste tre årene før Hans død og oppstandelse. Vi får også noen tilbakeblikk til barndommen Hans og vi følger Jesu reaksjoner på Josefs død, vi følger Ham inn i en noe dristig dåp og videre inn i fristelsens stunder i ørkenen. Vi blir vitner til Hans tjenestestart med under og tegn, mirakler og noe forkynnelse og Hans betydningsfulle møter med menneskene rundt seg før det hele avsluttes med korset og oppstandelsen.Budskapet blir ikke så tydelig som jeg hadde ønsket av en Jesus film og den blir veldig utydelig på mange punkter og det virker som om man har tatt seg en del friheter i denne Jesusfilm versjonen.

For å ta frem noe positivt først så synes jeg store deler av fristelsesscenene i ørkenen virker bra laget noe andre Jesus filmer ikke helt har klart å få til med de spesialeffekter som kunne ha vært lurt å tatt i bruk for å få det engasjerende og godt grafisk presentert. En annen ting er fremtidssynene Jesus har til ridderkorstog og moderne kriger som vil ta sted i Hans navn, noe som gjør sterkt inntrykk på Ham. Som en sekulær produksjon så er det greit å vite at de har vært obs på at middelalderkorstogene ikke var kristendom etter Jesu vilje, men motsatt.

Filmen presenterer også Jesus med tårer i øynene under nattverden noe som kan fortelle oss at Jesus var sterkt berørt av dette siste måltidet og det som skulle skje.

Noe av det ubibelske og kanskje noe på kanten oppdiktede i filmen er bl.a. det at Maria, søster til Lasarus, skulle hatt dype følelser for Jesus noe Jesus heller ikke fornekter å ha for henne, men som Han må oppgi pga. sitt kall. Dette fører til at Maria virker å bli såret noe som kan være veldig vondt når begge parter har vist sterke følelser mot hverandre. Ville Jesus ha utsatt noen for det hvis tilfellet var slikt? Jeg tror Jesus visste sitt kall og Han visste at forelskelse ikke var en del av det, noe som sikkert bare ville ha vært der å distrahert kallet Hans, noe vi også kan se tendenser til i filmen.

Vi ser også hvordan Jesus trygler Gud om å vekke Josef opp fra de døde for Han føler ikke Han kan utføre oppdraget Sitt alene, men til slutt må Han jo bøye seg under Guds vilje.

Selv om Han i filmen kaller Gud for Far så synes jeg ikke Hans avhengighet av Faderen kommer så tydelig frem som evangeliene i Bibelen gir uttrykk for.

Vi ser også når Jesus helbreder barnet til en demonbesatt hedensk kvinne som trygler og trygler og får sin vilje til slutt, så sier Jesus at hun lærte Ham at budskapet Hans også gjaldt for hedningene, noe man skal være forsiktig med å uttale, for Bibelen selv sier at Han taler det som Faderen har sagt Ham (Joh.12:50).

En annen ting jeg stusset sterkt på var at Johannes døperen hadde en samtale med Jesus kvelden før Hans dåp og der spør Jesus om Johannes kunne døpe Ham og da sier Johannes at han kan gjøre det hvis Jesus bekjenner sine synder og gir sitt liv til Gud. Ifølge Bibelen så ser vi klart at Johannes merker seg at Jesus er syndfri og at det er Johannes som skulle trengt å bli døpt av Jesus.

Noe av det ubibelske djevelen foreslår for Jesus er om Han ikke kan tømme seg helt av Faderen og føle som et menneske og sjokkerende så sier Jesus seg enig med djevelen, en dialog vi ikke kan se i fra Bibelsk perspektiv.

Jesus ber også om unnskyldning for å ha skuffet Andreas på et område under bryllupet i Kana noe som blir litt i lengste laget av menneskelig nederlag noe den syndfrie Jesus ikke var borti, men her er det kanskje mer for alle og enhver og se om dette var en liten synd eller ikke.

Jesu vesen i demme filmen er mer sprellende, barnslig og menneskeliggjort enn i andre Jesus filmer. Det er helt greit at de viser den siden av Jesus men de kunne gjort det bedre og mer realistisk enn filmen prøver å vise det på og samtidig latt Jesus beholde sitt preg av Hellighet.

Jesusrollen sier her også at ”De som taler for meg er mine disipler” noe som jeg ikke kan se er hentet fra Bibelen. I min Bibel står det ”Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler” (Joh. 8:31), ”Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.” (Joh.13:35) og ”Den som ikke oppgir alt han har, kan ikke være Min disippel.” (Luk. 14:33). For det er mange som kan tale for Jesus men allikevel ikke være Hans disipler, men utifra de nevnte versene så er det vanskelig å lure seg unna.

Jesus sidestiller her korsdøden bare som noe fysisk noe Han nevner også er vanskelig for mange andre, men saken er at det Jesus måtte gjennom var umulig for alle andre og innebar mye mer enn en fysisk død. Han bar våre synder oppå korset og tok på seg vår straff som vi bare tenke oss hva skulle vært.

En annen sjokkerende ting filmen tar frem er når Jesus blir fristet i Getsemane og Han tilgir djevelen helt ordrett noe Bibelen ikke sier noe om at Han verken gjorde eller at vi skal gjøre.

Tross alle negative utspill så har filmen allikevel noen positive lyspunkter, som jeg nevnte over, og slutten er fin og kan vise oss hvordan Jesus ønsker å bli en del av vår moderne hverdag men da må vi heller referere det til Bibelens Jesus og ikke den Jesus filmen prøver å gi oss et bilde av.Filmen har totalt sett en grei kvalitet men skuffer noe når budsjettet er såpass høyt som det er. Skuespillet går litt opp og ned og Josef og Maria virker temmelig gamle når vi ser tilbakeblikkene til Jesu barndom. Sminkingen av Jesus er noe i overkant og kan ikke helt si meg enig i valg av Jeremy Sisto til rollen som Jesus.

Jesu fristelser i ørkenen er kvalitetsmessig, overraskende godt laget noe filmen presenterer godt selv om introen blir noe flåsete og ubibelsk!

Vi ser også G.W. Bailey i rollen som Philo, Pontius Pilatus nærmeste rådgiver, men jeg må si at Han passer bedre i rollen som Barnabas i ”Bibelen: Paulus”.Denne Jesus filmen som er laget til minne av Enrico Sabbatini, som har vært kostyme og produksjonsdesigner for flere filmer i ”Bibelen” serien, er ikke en Jesus film jeg ville anbefalt, og budskaps- og inntrykksmessig blir denne en liten nedtur i forhold til de andre filmene i serien.
3.33 av 7 - -
0.54 sekunder