Registrer Logg inn

Kristenfilm.com

IMDb (6.2)
Stream på

The Radicals (1990)

Året er 1525, Michael og Margaretha Sattler har flyktet fra deres religiøse tilhørighet. Deres misjon er blitt å gjenbygge kirken til den renhet som fantes blant de tidligste kristne der de praktiserte fred, medlidenhet og ofrende kjærlighet for hverandre. De slår seg sammen med en gruppe som kaller seg anabaptister for å bekjempe den kontrollen kirken har hatt over de kristne og staten gjenom over tusen år. De står blant annet for gjendåp, at man ikke skal døpe barn men la seg døpe som voksen og som et tegn på at man vil følge Jesus. Mens retningen vokser, vokser også deres fienders beslutning om å stoppe dem.

Vurdering

4 av 2 stemmer

Fakta

1t 39min
Språk: Engelsk

Medvirkende

Regissør
Raul V. Carrera
Forfattere
Joel Kauffmann
Manusforfatter
Darryl Wimberley
Manusforfatter
Myron Augsburger
Forfatter
Skuespillere
Norbert Weisser
Michael Sattler
Robert A. Nowotny
Torturert mann
Liza Vann
Grevinne av Zollern
Mark Lenard
Eberhard Hoffman
Christopher Neame
Ulrich Zwingli
Daniel Perrett
Wilhelm Reublin
Leigh Lombardi
Margaretha Sattler
Produsenter
Liza Vann
Medprodusent
Robert A. Nowotny
Produsent
Michael Hostetler
Sjefsprodusent
Annet
Tim Simonec
Komponist
Peter G. Czerny
Redigering
Michael K. Bucher
Cinematografi
Harry Thompson
Produksjonsdesign

Lignende filmer

Anmeldelser

Smakbit av dåpshistorie

Kvalitet
Budskap
Personlig syn

«The Radicals» er historien om en gruppe såkalte anabaptister, med Michael Sattler i spissen, spilt av Norbert Weisser, på jakt etter sann frihet i Kristus, løsrevet fra stat og menneskelagde lover og regler. De løsriver seg også fra barnedåpssynet som har sitt utrspirng blandt katolikker og begynner å praktisere en type troendes dåp!En film med noe lavmelt bildekvalitet samt klippingen kunne vært bedre og effektene, skuespillet fungerer greit og realitetspreget kunne vært pusset noe på. I sin helhet er filmen kvalitetsmessig ikke det veldig store mens budskapsmessig kanskje den bringer noe mer.

Filmen viser at på tiden da reformasjonen var på full innmarsj så var det ekstra viktig å kjempe for Skriftens autoritet, når det da bl.a. gjaldt dåpssyn, feste til staten, frelsessyn og mange andre sentrale og viktige ting. Filmen tar alt dette frem på en fin måte samt hvordan ting utvikler seg fra en usikker Michael til en selvsikker og skriftgrunnfestet Michael. Filmen viser nok ikke noen fullneddykkelsesdåp, men det kom kanskje frem i noe senere tid.

En litt kjedelig og ensidig film innimellom men tross dette så klarer man å følge med prossessen på en grei og lærerik måte!
4 av 7 - -

Disse frie radikalerne altså

Kvalitet
Budskap
Personlig syn

Handlingen er satt til reformasjonen der uro herjer i Europa. En liten gruppe kristne får sin begynnelse, kalt anabaptister, som går sterkt mot det å døpe barn. Det er mye debatt om akkurat dette temaet, som vi selv i dag har splittede syn på innad i kirken. Det er kanskje litt uheldig å lage film der dette ser ut til å være hovedbudskapet, men det var noe av det viktigste for anabaptistene og det er dem denne filmen handler om. At filmen er ensidig og støtter anabaptistene er det inntrykket jeg får, særlig når de stiller seg så negativt til Luther og Zwingli(men så er jo filmen også sett fra anabaptistenes synsvinkel). Andre ting "de radikale" trodde på var blant annet skille stat og kirke, fjerne nattverden som sakrament og ha det som et minnemåltid for Kristus, å la hver menighet velge sin egen forstander, og ellers å gå tilbake til der de mente skriften sto originalt framfor det den katolske kirken har gjort av kristendommen. Setningen som lyder "På den tiden var det lov å stille spørsmål, men hadde man svarene ble man forfulgt" sier mye om handlingen.Kostymene og framstillingen av tiden synes jeg er dårlig uten at jeg er ekspert eller levde på den tiden. Det blir litt mye skuespill og lagde omgivelser. Det samme gjelder tidvis skuespillet, men det er også tidvis veldig godt. Slikt er det som regel når man har et begrenset budsjett og skal lage spillefilm satt 500 år tilbake i tid. Regien er også dårlig særlig siden personene blir litt dårlig introdusert, men man får tak i historien etter hvert. Filmskaperne har prøvd å lage filmen så historisk korrekt som mulig, og så langt jeg har sett så har de lykkes ganske godt."The Radicals" tar for seg forfølgelse av en gruppering kristne av både stat og kirke under reformasjonstiden. Filmen greier å fargelegge konflikten godt og vanskelighetene det var å revolusjonere med et genuint budskap i en tid der dette ikke var akseptert. Selv om filmen tar tydelig side så greier den å gi en god og historisk korrekt framstilling av framgangen til anabaptistene som kirkesamfunn samt gi en god innføring i hva de mente og trodde.
4 av 7 - -
0.48 sekunder